Το 6ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο «ΜΥΚΗΝΕΣ - Ορόσημο Πολιτισμού και Ανάπτυξης», πρόκειται να γίνει στις Μυκήνες από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2019. Οι θεματικές ενότητες του Συμποσίου είναι:

  1. Γεωλογία / Περιβάλλον

      (Γεωγραφία, Ενεργός Γεωδυναμική, Φυσικές Καταστροφές, Ωκεανογραφία, Ηφαιστολογία, Οικολογία κ.λπ.)

  1. Γεωπολιτική

      (Διεθνείς Σχέσεις, Γεωστρατηγική, Γεωοικονομία κ.λπ.)

  1. Πολιτισμός

      (Ιστορία, Αρχαιολογία, Τέχνες, Αρχιτεκτονική, Ζωγραφική, Θέατρο κ.λπ.)

  1. Ανάπτυξη

      (Οικονομία, Υδρογονάνθρακες, Τουρισμός, Ναυτιλία)

  1. Υγεία

      (Ψυχική Υγεία, Γενετική, Φαρμακευτική Έρευνα κ.λπ.)

                    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Γραμματεία: MOEL Conferences,

Ρασμπίτσου Καλλιόπη 

Τηλ: 2106203614-625