Επιστημονική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Μαυράκος

Πρόεδρος ΕΛΚΕΘΕ, τ. Αντιπρύτανης ΕΜΠ

ΜΕΛΗ

Τσάλτας Γρηγόριος

Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, τ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής ΕΚΕΠΕΚ

Ζερεφός Χρήστος

Ακαδημαϊκός

Παπανικολάου Δημήτριος

Καθηγητής Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, ΕΚΠΑ

Πλειώνης Εμμανουήλ

Καθηγητής ΑΠΘ, Διευθυντής Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών

Δρ.  Νούνεσης Γεώργιος

Διευθυντής και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"

Στυλιανοπούλου Φωτεινή

Καθηγήτρια - Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου "Παστέρ"