Πρώτες βοήθειες 166
Αστυνομία 100
Τουριστική Αστυνομία 171
Πυροσβεστική 199
Νοσοκομείο Ναυπλίου +30.27520 98100
ΚΤΕΛ Ναυπλίου +30.27520 27323
Ταξί Ναυπλίου +30.27520 24120